unkocrypto demo

encrypt

input:
password:
output:
 

decrypt

input:
password:
output: